Online
61359 days on xHamster
48729M profile views
39937K subscribers
14075 comments left

Sexvideocam

zomowisko lub przypadkowo pozostawiony przedmiot w galerii) nie s sztuk (chocia bywaj ciekawymi kompozycjami).jesli strace odbiorce, to czy uprawiam sztuke nadal?

Na swj uytek przyjem zaoenie, e o wartoci Sztuki decyduje suma dozna odbiorcw niezalena od zmieniajcych si realiw.Jeeli jednak s emocje, ale nie ma kompozycji estetycznej - to prawdopodobnie mamy do czynienia z graniem na uczuciach nie majcym nic wsplnego ze sztuk."Za Sztuke uznaje celowe dziaania Artysty wzbudzajce emocje u odbiorcy z powodw estetycznych." Czyby Sztuka dyskryminowaa brzydot?If you find inappropriate content that you believe should be removed (illegal content, copyright infringement or dead links): - to remove physical video file please contact the site owner where it hosted.- to remove link and thumbnail from this site please use report link on the bottom of site. These Notice and Takedown Procedures only apply to claims of copyright infringement by copyright holders and their agents – not to any other kind of abuse, infringement or legal claim.

wydaje mi si, e trzeba pokazywa wiat taki jaki jest."A jaki jest wiat ?

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Sexvideocam introduction

Sexvideocam

Recent posts